Deze website vereist Javascript om sommige onderdelen goed te laten functioneren. Uw ervaring kan verschillen.

Maak kennis met het team van de Digitale Academie Noord-Nederland | Digitale Academie Noord-Nederland
De collega's stellen zich graag aan je voor

Maak kennis met het team van de Digitale Academie Noord-Nederland

Maak kennis met het team van de Digitale Academie Noord-Nederland

Welkom bij de Digitale Academie Noord-Nederland, hét online platform waar alle opleidingen digitale vaardigheden uit Noord-Nederland een plek kunnen krijgen. Naast het platform ligt de focus van de Digitale Academie op het verzorgen van onderzoek en het verspreiden van de bewustwordingscampagne.  

Het opleidingsaanbod gericht op digitalisering in Noord-Nederland is erg gefragmenteerd en is lastig te vinden. IT en digitalisering zijn in veel sectoren onderdeel geworden van de primaire bedrijfsprocessen. Mede vanuit dit perspectief is het platform van de Digitale Academie beschikbaar gesteld voor alle inwoners in Noord-Nederland, uit verschillende sectoren en op verschillende niveaus, om hun digitale vaardigheden te kunnen verbeteren.

Het team van de Digitale Academie is het kloppend hart. De Digitale Academie stelt graag haar medewerkers voor die iedere dag hard werken om heel Noord-Nederland 'one level up' te krijgen op het gebied van digitalisering.                                                                                                                

Robin van den Berg

Programmamanager  

Sinds oktober 2017 is Robin directeur bij de IT Academy Noord-Nederland. Vanuit de IT Academy heeft Robin het initiatief genomen om een subsidieaanvraag in te dienen voor de ontwikkeling van de Digitale Academie Noord-Nederland bij het Nationaal Programma Groningen. In maart 2021 is het project gehonoreerd. Vanaf dat moment is Robin verantwoordelijk voor de Digitale Academie in de rol van Programmamanager. Met een van de doelen dat alle inwoners uit het Noorden zich een leven lang digitaal kunnen blijven ontwikkelen. Om de maatschappelijke doelen te verwezenlijken wordt samengewerkt met Biblionet Groningen, Noorderpoort en Rijksuniversiteit Groningen. Deze partijen nemen tevens zitting in de Stuurgroep.   

Daarnaast kunnen organisaties bij Robin terecht voor samenwerkingsmogelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van een eigen Digitale Academie of als aanbieder in het platform.  

"Ik werk voor de Digitale Academie Noord-Nederland, omdat het erg belangrijk is dat de inwoners van Noord-Nederland over de digitale vaardigheden beschikken om mee te kunnen doen in een snel digitaliserende wereld. Met de Digitale Academie willen wij de inwoners helpen met het vinden van de juiste opleiding, zodat zij hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren. Hierdoor wordt Noord-Nederland op termijn de meest digitaal vaardige regio van Nederland!" 

Arnout Ponsioen 

Cultureel Antropoloog, onderzoeker Digital Society                                                              

Arnout is cultureel antropoloog en richtte zich de afgelopen 25 jaar vanuit verschillende rollen en organisaties op de impact van het (maatschappelijk) gebruik van internet op het snijvlak overheid-samenleving. In oktober 2021 startte Arnout als onderzoeker bij de Digitale Academie vanuit het lectoraat Digitale Transformatie bij de Hanzehogeschool Groningen. Arnout verkent de vraag en behoefte van inwoners om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en gaat verkennend in gesprek met/over digitaal kwetsbaren. Zo spreekt hij met professionals, vrijwilligers en inwoners, zowel online als op locatie, individueel en in groepsverband. Met de gesprekken probeert hij meer zicht te krijgen op de diversiteit in de leefwereld van inwoners, hoe zij digitale technologie daarin gebruiken, en de mogelijkheden (en interesse) die ze hebben om digitale vaardigheden te ontwikkelen. 

"Het doen van onderzoek vanuit het lectoraat Digitale Transformatie voor de DANN daagt je voortdurend uit om te zoeken naar een heel praktische insteek. Want met de resultaten moet de DANN slimme keuzes kunnen maken hoe zij samen met organisaties inwoners digitaal vaardiger kan maken. Dat de DANN ook daadwerkelijk met de onderzoeksresultaten aan de slag gaat, is heel belonend. Zowel voor mijzelf als voor het lectoraat. Het gebeurt zelden dat iets in een lade verdwijnt."    

Esther Lutke-Terpstra     

Marketing & Communicatie

Vanaf de start van de Digitale Academie is Esther verantwoordelijk voor de Marketing & Communicatie. Vol passie heeft zij zich de afgelopen jaren beziggehouden met het ontwikkelen van de website en het platform. Samen met verschillende partners heeft Esther een mooie basis kunnen leggen voor de branding, de zichtbaarheid van de Digitale Academie in het Noorden en is een huisstijl ontwikkeld. Daarnaast heeft zij de (bewustwordings)campagne opgezet en de eerste bijeenkomst vanuit deze campagne 'Groningen verlegt het accent naar digitaal' gerealiseerd. Bij de Digitale Academie focust zij zich op de ontwikkeling van het platform leren.dann.nl en een eigen Digitale Academie voor organisaties.   

Naast Esther's werkzaamheden voor de Digitale Academie Noord-Nederland, wordt ze ingezet voor een breed scala aan marketing-en communicatieactiviteiten van de IT Academy Noord-Nederland en het omscholingstraject Make IT Work.  

"Het is heel waardevol om samen met het team het nut en de noodzaak van digitalisering onder de aandacht te brengen en om aan ons platform te werken. Dat blijkt uit de gesprekken die ik mag voeren met relaties, organisaties én inwoners. Maar ook de diversiteit aan activiteiten die ik sinds de oprichting mag uitvoeren, zorgen ervoor dat ik enorm op mijn plek zit. Zoals de lancering van de website, het ontwikkelen van het platform, de lancering van een eigen Digitale Academie voor organisaties, de bijeenkomsten die worden georganiseerd en recent ons mediapartnerschap met RTV Noord. Voortdurend komen er nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen op ons pad, waardoor het ook mogelijk wordt om onze activiteiten continu te verbeteren en meer onder de aandacht te brengen. Ik ben erg trots op het werk dat wij het afgelopen jaar hebben verzet en kijk ontzettend uit naar alle activiteiten en ontwikkelingen die op ons programma staan." 

Julia Klifman   

Marketing & Communicatie 

Met de komst van Julia vorig jaar is het team van de Digitale Academie voor nu compleet. Met een frisse blik verzorgt ze de Marketing & Communicatie rondom het platform, de website, de socials  en alle tekstuele en grafische uitingen van de Digitale Academie. Zo zijn er op de website informatieve blogs te vinden, worden er regelmatig nieuwsberichten gedeeld en kunnen website bezoekers genieten van interactieve shorts in samenwerking met onze partners. 

De komende tijd zal Julia in gesprek gaan met gebruikers van de Digitale Academie voor het realiseren van ervaringsverhalen en andere soorten content. Om de zichtbaarheid van de Digitale Academie te vergroten zal ze zich ook richten op pilots gericht op verschillende doelgroepen. Om dit te realiseren zal ze continu op zoek zijn naar passende partners om hieraan samen te werken.  

"Nieuwe perspectieven delen, ervaringsverhalen inzichtelijk maken, creatief uitgedaagd worden en werken aan een groter maatschappelijk plaatje: een digitaal inclusieve toekomst. Dat is wat het werken voor de Digitale Academie voor mij bijzonder maakt. Samen met het team leggen we verbindingen en delen we zowel online als offline onze kennis aan de hand van het platform en de bijeenkomsten vanuit de campagne. Samen streven we naar een digitaal vaardiger Noord-Nederland."  

Binnen ons team heeft elke collega een eigen expertise. Met deze combinatie van kwaliteiten wordt met veel toewijding gewerkt om samen de doelstellingen van de Digitale Academie te behalen.  

Heb je vragen of wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@dann.nl