Deze website vereist Javascript om sommige onderdelen goed te laten functioneren. Uw ervaring kan verschillen.

Digitale Academie en Hanze brengen in kaart hoe organisaties aandacht hebben voor digitaal kwetsbaren | Digitale Academie Noord-Nederland

Digitale Academie en Hanze brengen in kaart hoe organisaties aandacht hebben voor digitaal kwetsbaren

Zo'n 20% van de Nederlanders heeft moeite met het gebruik van computers, mobiele telefoons en internet. Ondertussen maken steeds meer organisaties gebruik van een digitale dienstverlening. Hoe zorgen we ervoor dat die grote groep mensen zich kan ontwikkelen of hulp krijgt bij problemen? 

De Digitale Academie Noord-Nederland en de Hanzehogeschool Groningen brengen in kaart hoe organisaties aandacht hebben voor en ondersteuning bieden aan digitaal kwetsbare inwoners in de arbeidsmarktregio Groningen (bijv. hulp, opleiding, verwijzing, etc.). Collega en onderzoeker Arnout Ponsioen ontwikkelde daarvoor een online enquête. Met de resultaten bouwen we aan een sterker regionaal ondersteuningsnetwerk rondom digitale inclusie en kunnen we de ondersteuning aan digitaal kwetsbaren verbeteren om zo de digitale kloof te verkleinen.  

Uit eerder onderzoek blijkt dat digitaal kwetsbaren geen homogene groep vormen. Het gaat om ouderen, laaggeletterden en inwoners met een migratieachtergrond. Maar er zijn net zo goed veel jongeren die moeite hebben om digitale technologie in te zetten in hun dagelijkse leven.  

Je hebt jongeren met een licht verstandelijke beperking die wel heel actief zijn op allerlei online platformen, maar het lastig vinden om dingen te regelen via DigiD. Ook dát is een vorm van digitale kwetsbaarheid." - Arnout Ponsioen 

Brede verspreiding in de regio  
De enquête verspreiden we zo breed mogelijk onder zogenaamde 'toeleiders' in de regio Groningen. Dat zijn alle organisaties die toegang hebben tot digitaal kwetsbare groepen (bijvoorbeeld gemeenten, bibliotheken, welzijnsorganisaties, huurdersverenigingen, dorpsorganisaties, etc.). Zij kunnen de online enquête namens hun organisatie invullen (dit duurt ongeveer 5 minuten). Één respons per organisatie (en/of locatie) is voldoende. 

Delen? Ja graag! 
Om nog meer toeleiders te bereiken, vragen we je om de enquête te delen met andere organisaties en initiatieven die zich richten op digitaal kwetsbaren. Met als doel nog meer aanbieders en hun aanbod in beeld te krijgen. Hoe meer organisaties dat doen, hoe completer het beeld wordt. 

*Gegevensbescherming 
Voor de enquête wordt de tool 'Enalyzer' gebruikt, deze tool wordt gehost in de EU. De Digitale Academie verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens. De resultaten van de enquête worden opgeslagen op een beveiligde online samenwerkomgeving, beheerd door de Hanzehogeschool.