Deze website vereist Javascript om sommige onderdelen goed te laten functioneren. Uw ervaring kan verschillen.

het verhaal van Sanne | Digitale Academie Noord-Nederland
Het verhaal van Sanne

De toekomst van digitalisering zien we vanuit Noorderpoort als iets wat toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Noorderpoort is een onderwijsinstelling gevestigd in het noorden van Nederland, met campussen verspreid over de provincies Groningen en Drenthe. Deze onderwijsinstelling biedt een breed scala aan praktijkgericht middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie aan, gericht op diverse vakgebieden en sectoren. De instelling staat bekend om haar moderne faciliteiten, professionele docenten en nauwe samenwerkingen met het bedrijfsleven. Daarnaast is Noorderpoort ook één van de aanbieders van de Digitale Academie Noord-Nederland.  

Binnen Noorderpoort vervult Sanne Schlichting de rol van Community Manager Noorderpoort IT & Digitaal Vakmanschap. Sanne houdt zich dagelijks bezig met het in verbinding brengen van bedrijven, studenten en collega's. Als verbinder van deze groepen organiseert ze projecten, is ze aanwezig op netwerkbijeenkomsten en draagt ze zorg voor de kennisdeling vanuit het bedrijfsleven zodat de IT in het onderwijs beter aansluit op de praktijk. Sanne deelt met ons hoe Noorderpoort omgaat met digitalisering, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en hoe ze inspelen op de trends vanuit de arbeidsmarkt op dit gebied.   

Het thema verbinding, onderwijs en arbeidsmarkt                                                                 

Vanuit dit thema wordt er vanuit Noorderpoort gewerkt aan de kwaliteit van de IT-opleidingen. Zo worden bestaande opleidingen geoptimaliseerd door het verwerven van nieuwe informatie of technieken, en worden nieuwe opleidingen ontwikkeld gebaseerd op de trends uit het bedrijfsleven. Ook worden er regelmatig gastlessen georganiseerd waarin sprekers nieuwe kennis delen gerelateerd aan de ontwikkelingen binnen het werkveld passend bij de opleiding.  

Vanuit bedrijven in de regio is er een enorme bereidheid om een steentje bij te dragen aan het onderwijs. Zo bieden diverse bedrijven zich regelmatig aan met een opdracht voor studenten van Noorderpoort. Vervolgens wordt beoordeeld of dit een keuzevak of nieuw onderdeel moet worden. Via deze weg leren studenten de regionale bedrijven beter kennen. Het komt ook voor dat studenten vanuit zo'n samenwerking in dienst treden bij het bedrijf. 

Ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt

Noorderpoort vindt het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten te houden. Momenteel is 'datacenter' een populair en relevant onderwerp. Op dit vlak zijn er steeds meer vacatures bij de Rijksoverheid en andere grote werkgevers. Bij zo'n constatering wordt er intern bepaald welke docent zich hier graag verder in zou willen specialiseren.

''Op deze manier willen we zowel onze studenten vanuit de verschillende opleidingen Software Development en de studenten vanuit de opleidingen IT Systems and Devices zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd inspelen op de groeiende vraag naar datacenter engineers.'' Naast de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt op het gebied van digitalisering en digitale vaardigheden is hiervoor ook aandacht binnen Noorderpoort.   

De rol van digitalisering binnen Noorderpoort

Noorderpoort breed is er veel aandacht voor I-coaches die docenten kunnen helpen met digitaliseringsvragen. Bijvoorbeeld voor een vraag als 'Hoe kan ik optimaal met Teams werken?'. Daarnaast is er een afdeling 'Informatiemanagement' en kunnen medewerkers zich inschrijven voor aanvullende trainingen om digitale vaardigheden te verbeteren.

Voor studenten wordt de basiskennis met betrekking tot digitaal vaardig zijn aangelegd binnen de opleidingen. Voor nadere verdieping is er een keuzedeel met cursussen gericht op de Office-pakketten beschikbaar om de digitale vaardigheden op dit vlak te vergroten.

Samenwerking Digitale Academie Noord-Nederland

De Digitale Academie Noord-Nederland biedt cursussen en opleidingen van onder andere Noorderpoort aan via het platform leren.dann.nl. Dankzij deze samenwerkingen kan de Digitale Academie alle opleidingen digitale vaardigheden aanbieden op één plek voor alle burgers in Noord-Nederland.

''In een ideale wereld zou elke student van Noorderpoort gebruik moeten maken van het aanbod op de Digitale Academie. Met name om net die extra digitale vaardigheden te verkrijgen waar minder aandacht aan wordt besteed binnen de opleidingen.''  

De toekomst van digitalisering 

''De toekomst van digitalisering zien we vanuit Noorderpoort als iets wat toegankelijk moet zijn voor iedereen. De basisvaardigheden op IT-vlak zouden binnen iedere opleiding een belangrijk curriculum onderdeel moeten zijn. De rol en vaardigheden van de docenten zijn daarin belangrijk.'' Momenteel zie je dat een groep docenten wel digitaal vaardig is, maar dit geldt nog niet voor iedereen. Dit zou een basisvaardigheid moeten worden als onderdeel van wat je leert als je docent wordt. Dit heeft nu nog te weinig aandacht binnen het onderwijs.  

3 Noorderpoort opleidingen